Storten betonvloer mallenhal MBI Aalst

In opdracht van Bouwbedrijf Sleenhoff uit Wijchen hebben wij In de mallenhal bij de MBI in Aalst de bestrating vervangen door een betonvloer. Weer een project waar we trots op kunnen zijn! Bedankt Bouwbedrijf Sleenhoff voor het in ons gestelde vertrouwen!

Project Dijkverzwaring MBI Aalst opgeleverd

Dit mooie project heeft Agado onlangs afgerond. We hebben de dijk langs het opslagterrein van de MBI in Aalst verzwaard en opgehoogd, zodat zij geen last meer zullen hebben van hoogwater in de Maas. Met de huidige waterstanden is dit moeilijk voor te stellen, maar de MBI is in ieder geval goed op de toekomst voorbereid.