Project dijkverzwaring MBI Aalst opgeleverd

Marieke Donker

Dit mooie project heeft Agado onlangs afgerond. We hebben de dijk langs het opslagterrein van de MBI in Aalst verzwaard en opgehoogd, zodat zij geen last meer zullen hebben van hoogwater in de Maas. Met de huidige waterstanden is dit moeilijk voor te stellen, maar de MBI is in ieder geval goed op de toekomst voorbereid.